Mời quý khách liên hệ : 
Nhà ông : Nguyễn Văn Chỉnh

Thôn Thanh Lãng, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

hotline 1   :   0947.668.668
hotline 2  :    0852.668.668

Số TK : 668.888.668.668 ngân hàng MB huyện hưng hà – tỉnh Thái Bình.

Email : muabannhimtb@gmail.com
https://muabannhim.com
sơ đồ đường đi quý khách xem ảnh Vệ Tinh dưới đây.